Vložkování komínu pro kondenzační kotel - odkouření

POPTEJTE NEZÁVAZNOU KALKULACI ZDARMA:

Odborný technik pro Vás: Ing. Roman Čejka

Mobil: 776 310 278

Kontaktní email pro vložkování a výstavbu komínů k plynovým spotřebičům: cejka@kominictvi24.cz


Pokud vám dosloužil starý plynový kotel, případně z důvodu rekonstrukce potřebujete využít starý komín pro nový kotel, tak dnes už přichází v úvahu pouze kondenzační kotel. Pro tento kotel ale musíte vytvořit novou spalinovou cestu - odkouření tzn.vyvložkovat komín, případně postavit komín nový.

Vsuvka z praxe: TURBO kotel  je samozřejmě stále používán v mnoha domácnostech bez problémů a majitelé ho nechtějí měnit ani ve chvíli kdy dojde na rekonstrukci komínu. I pro tuto situaci máme řešení - nový komín, nebo vložka se musí udělat v nerezu, aby byl komín v budoucnu použitelný i pro kotel kondenzační. Pouze kouřovod se udělá v hliníku a později se vymění za plastový.

 

VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNU

Zjednodušeně, do starého komínu zasunete novou trubku z vhodného materiálu a adekvátního průměru (dle typu kotle a délky spalinové cesty), čímž vytvoříte novou spalinovou cestu, která bude správně fungovat. Pro kondenzační kotel se používají plastové vložky (pevné, nebo flexibilní), případně nerezové (flexibilní tzn. wrapka).

 

KOUŘOVOD

To jsou trubky od kotle do zdi (zjednodušeně). Kouřovod může být koncentrický, nebo dělený. Koncentrický znamená "trubka v trubce - jednou se vede přisávací vzduch z komína ke kotli a druhou vnitřní, se vyfukují spaliny ven. Dělený kouřovod znamená jedna plastová trubka pro přisávání např. ze světlíku a druhá samostatná trubka pro vedení spalin od kotle do komínu. Koncentrický kouřovod je násobně dražší (revizní koleno koncentrické cca 2500,-Kč, kdežto jednoduché revizní koleno cca 600,-Kč).

 

VARIANTY:

1. přímý koncentrický kouřovod DN 60/100 mm až nad střechu (pro nižší komíny)

2. přímý koncentrický kouřovod DN 80/125 mm až nad střechu (pro vyšší komíny)

3. koncentrický kouřovod DN 60/100 mm ústící do komínu, rozšířený v komíně redukcí na 80 mm, vložka v komínu flexi plast (nerez atd.) 80mm. Přívod vzduchu z komínu

3. koncentrický kouřovod DN 80/125 mm ústící do komínu, vložka v komínu flexi plast 80 mm. Přívod vzduchu z komínu

4. koncentrický kouřovod DN 80/125 mm ústící do komínu a i v komíně koncentrické vedení 80/125 mm

5. dělené přisávání vzduchu v plastu DN 80 mm např. ze světlíku, odvod spalin od kotle jednoduchým plastovým kouřovodem, v komíně vložka DN 80mm plast flexi.


JAKÁ BUDE CENA?

Záleží na materiálu vložky, průměru, délce a použitých speciálních komponent (, příruby, kolena, čistící kusy, měřící kusy, odvody kondenzátu, komínky atd.). Samotná trubka, nebo flexi hadice  je sice relativně levná, ale k bezproblémovému provozu nestačí. Dostaneme do vašeho komínu vložku bez problému, nebo se bude muset komín vyfrézovat, případně vytáhnout starou hliníkovou vložku od starého kotle? Odkud si bude brát nový kondenzační kotel vzduch? Bude to z komínu, nebo ho lze přivést jinou trubkou z venkovního prostředí? Jaký přesný typ kotle jste si vybrali a co říká technický návod o vhodném průměru vložky pro váš konkrétní případ?  Jak vypadají prostupy přes stropy a střechu  a jak se dá dostat na střechu?  Každá spalinová cesta je tedy originál a žádá si řešení na míru.

Rádi vám samozřejmě uděláme kalkulaci na míru - pokud nám dodáte výše uvedené informace, případně vše dohodneme na místě samém klidně i společně s vaším plynařem.

 


POSTUP VLOŽKOVÁNÍ

1. zaměření u zákazníka + cenová nabídka

2. v případě odsouhlasení zákazníkem a uhrazení zálohy - nákup materiálu

3 vlastní realizace vložkování. Většinou je nutné vybourat v místě napojení do komínu otvor cca 20x20cm (někdy lze využít současnou zděř do komínu). Ze střechy se vsune komínem vložka až do místa napojení, kde se osadí patním kolenem a na patní koleno se dopojí kouřovod od kotle. Často se v první fázi pouze vyvložkuje komín a připraví se patní koleno a zazdí se vybouraný otvor a dopojení kouřovodu se dělá později, až je nainstalován kotel (např. často v koupelnách se kotle zavěšují až je vykachličkováno což v době bouracích prací nebývá. Vložkování komínu trvá většinou 1 den (pokud není potřeba komín frézovat).

4. Finální dopojení, nafocení a zajištění výchozí revizní zprávy s kulatým razítkem - často vyžadovaná před prvním spuštěním kotle plynařem.

 


č.1 UKÁZKOVÁ KALKULACE A VÝPIS KOMPONENTŮ (koncentrický kouřovod a plastová flexi vložka)


 

č.2 UKÁZKOVÁ KALKULACE A VÝPIS KOMPONENTŮ (dělené odkouření a přívod spalovacího vzduchu)


POPTEJTE NEZÁVAZNOU KALKULACI ZDARMA:

Odborný technik pro Vás: 776 310 278,  Ing. Roman Čejka

Kontaktní email pro vložkování a výstavbu komínů k plynovým spotřebičům: cejka@kominictvi24.cz

 

 

 

FOTOGALERIE

Jednoduchý komínek  -  UV odolný černý plast a nerezová hlavice - přisávání vzduchu řešeno děleně

 

Koncentrický komínek (trubka v trubce) - kotel si přisává vzduch z komínu - v nejširším místě černé části a spaliny vedou vnitřní užší trubkou

 

Varianta děleného přisávání spalovacího vzduchu - jedna trubka nasává vzduch ze světlíku a druhá trubka odvádí spaliny do vyvložkovaného komínu

 

Čistící nahlížecí kus v kouřovodu, tudy lze celý komín vyčistit

Koncentrické vedení spalin (trubka v trubce) - kouřovod s čistícím kusem (otevřený)

 

Koncentrický kouřovod - kotel si přisává vzduch z komínu

Patní koleno ukotvené na konzoli, od něj nahoru vede plastová flexi hadice

Ukázky realizací z roku 2020

Vložkování komínu flexi vložkou DN 150mm Jeremias. Komínové těleso z nepálených cihel, nadstřešní část z pálených a naví zůžená, bylo nutné komín vyfrézovat. Realizace Vyškovsko 06/20.

Vložkování flexi hadicí

Instalace nerezového nádstavce Jeremias ECO DN 150 mm, výška 1m kvůli zvýšení účinné výšky komínu. Realizace včetně vyzdění betonové hlavy rychleschnoucím betonem Knauf (vytvrdnutý cca do 45min). Realizace Křenovice 06/20

Nerezový třísložkový nádstavec

Výstavba nerez komínu v novostavbě (dřevostavbě). Kotvení komínu k sousednímu domu. Nerezový třísložkový komín Jeremias DW FU DN 200mm. Účinná výška 7m. Realizace Ochoz u Brna 06/20

Nerezový komín v dřevostavbě

Instalace parotěsného prostupu v dřevostavbě v místě průchodu komínu střechou. Díky tomuto prvku může komín procházet čímkoliv hořlavým. Realizace Ochoz u Brna 05/20

Parotěsný prostup CIKO

Realizace fasádního nerezového komínu DN 150mm Jeremias DW-FU, včetně dopojení spotřebiče a zajištění krbové obestavby od našeho krbaře pro zákazníka. Fasádní komín poté obložen nehořlavými panely Knauf Outdoor. Realizace Brno Žabovřesky 04/20

Fasádní nerezový komín DW FU Jeremias

Vložkování komínu pro tuhá paliva. Pevná vložka DN 150mm Jeremias, T-kus T-klix pro vložkování bez bourání (kvůli hotovému obkladu) v místě napojení spotřebiče . Vložkováno pevnými trubka, délka komínu 5,5m. Realizace 03/20, Lísek, Vysočina.

Vložkování komínu, pevná trubka, DN 150mm, Lísek

Ukotvení nerezového komínu nad střechou pomocí 3 kotvících lanek, nerezové objímky a betonových dlaždic.. Realizace Ochoz u Brna 01/20

Kotvení komínu pomocí 3 lanek