NOVÉ KOMÍNY
Stavba nových komínů

ČESKÉ NOVÉ KOMÍNY

Mezi naše služby patří i stavba nových, především třísložkových systémových komínů pro všechny druhy paliv a všechny spotřebiče, tzv. komínové stavebnice: komíny z lehčeného betonu (Schiedel atd.) cihelné komínové systémy (české komíny Ciko a Heluz...), nerezové systémové komíny (Jeremias, Ricomgas, Ciko Eka), plastové komíny pro kondenzační kotle (Ricomgas).

Komín se vždy dimenzuje podle spotřebiče a od roku 2016 je potřeba provést výpočet spalinové cesty ve speciálním programu, zda bude správně odvádět spaliny. Správný postup je takový, že si vyberete spotřebič, kontaktujete kominíka, kominík spočítá spalinovou cestu a navrhne nejvhodnější komín (průměr, délka, materiál) a teprvé poté se lze pustit do vlastní výstavby takto doporučeného a schváleného komínu. Jen tento postup vám zaručí, že vám komín a spotřebič budou správně fungovat a nebudete se potýkat s častými problémy špatně nadimenzovaných komínů (saze dehtují, kamna netáhnou, kouří atd.). U plynových komínů je to ještě složitější a kotle pak jdou do poruchy a vůbec se nespustí atd.

Pokud uvažujete o stavbě nového komínu kontaktujte nás a najdeme společně vhodné řešení. V poslední době realizujeme nové komíny i do pasivních domů a dřevostaveb, takže problematiku tepelných mostů, dodržení normových odstupů od hořlavých předmětů, tradičních blower-door testů máme zvládnutou.

Nejčastěji stavíme české zděné komíny od firmy CIKO, nebo Schiedel u kterých najdete vhodné komínové příslušenství pro pasivní domy a dřevostavby. Nerezové komíny pak od firem EKA (Ciko), Jeremias, Ricomgas. Cena montáže u zděného komínu - velmi orientačně cca 14 000 Kč (bez materiálu) u nerezového cca 12 000 Kč bez materiálu.

Kromě komínů na tuhá paliva stavíme také komíny k plynovým spotřebičům, aktuálně nejčastěji k turbo-kotlům a kondenzačním kotlům. Tyto komín se řeší nejčastěji jako koncentrické, koaxiální (trubka v trubce, kdy vnitřní tenčí slouží k odvodu spalin a širší vnější k přisávání vzduchu). Případně se přívod vzduchu řeší děleně a do komínu jdou pouze spaliny.

POZOR! K novému komínu je potřeba revizní zpráva s kulatým razítkem - ta je samozřejmost u komínů postavených naší firmou. U komínů stavěných svépomocí, zedníkem, stavební firmou to není úplná samozřejmost. Vždy záleží na posuzení konkrétního případu. Napište nebo zavolejte a domluvíme se.

Výstavba systémového komínu CIKO 3V v nadstřešní části

Instalace nerezového komínu na rovnou střechu, která bude inzolvána poylstyrénem, proto je použito nehořlavé pěnosklo od f.CIKO Rohové provedení komínu Ciko 3V a napojení sopouchu Stříška napoleon na komínu Ciko 3V Koncetrický komín k odvodu spalin kondenzačního kotle Pěnosklo Ciko Kouřovod pro kondenzační kotel


Nechte si od nás zpracovat nezávaznou cenovou nabídku na materiál + výstavbu nového komínu


Kouřovod s funkcí komínu v pasivním dřevěném domě, prostup kolem komínu řešen izolačním pěnosklem

Stavba komínu v RD v Brně, účinná výška 8m, průměr 200mm, keramická vložka Ukázka výstavby systémového komínu CIKO. Realizace: Brno

Nerezový komín