VÝCHOZÍ REVIZE
Revizní zpráva

Jako revizní technici spalinových cest vydáváme i vychozí revize s kulatým razítkem. Má to ale svoje úskalí, především u komínů na tuhá paliva je potřeba dodržet montážní návod a vzdálenost od hořlavých předmětů. U plynových spotřebičů je revize také navázána na dodržení normových hodnot. Napište, nebo zavolejte a domluvíme se.

Co je to revize a kdy je potřeba?

Revize je proces, při kterém se posoudí spalinová cesta jako celek: vhodnost stavební konstrukce, funkčnost komínového systému, požární bezpečnost a bezpečnost odvodu spalin do volného ovzduší. Dále se zkoumá zda spalinová cesta odpovídá normovým požadavkům (především normám ČSN EN 1443, ČSN EN 73 42 01). Revize spalinové cesty se provádí v těchto případech:

- před uvedením spalinové cesty do provozu (stavba nového komína)

- při změně druhu paliva připojeného spotřebiče

- při změně spotřebiče

- po komínovém požáru

- při vzniku trhlin ve spalinové cestě (i při podezření na trhliny ve spalinové cestě)

POZOR!: Dostat vychozí revizi na nový komín na tuhá paliva stavěný svépomocí, nebo neautorizovanou firmou (zedník, stavební firma) není samozřejmost a případů, kdy se odmítáme pod stavbu podepsat je celá řada!  Je potřeba, aby nové komíny, vložkování komínů atd., prováděla POUZE autorizovaná firma (kominík, kominictví) a celý průběh výstavby byl zdokumentován -nafocen. Je nutné také doložit použité materiály v okolí komínu, jejich prohlášení o shodě, zařazení do tříd dle hořlavosti, projektovou dokumentaci atd. Nutnou náležitostí každé výchozí revize je také výpočet spalinové cesty, kdy se zjišťuje zda konkrétní spotřebič bude v komínu dané výšky, průměru a materiálu fungovat. Správný postup je tedy takový, že nejprve se vybírá spotřebič a k němu se dimenzuje komín. (stavba "univerzálních komínů průměru 200 mm" je minulostí a často jsou tyto nefunkční a musí se dodatečně vložkovat ). Pouze v těchto případech lze vydat revizní zprávu ke komínu pro kolaudaci atd. Je stále více a více případů, kdy je komín postaven neodborně a v rozporu s normou, není dodržen stavební postup dle návodu atd. Proto vždy doporučujeme začít konzultovat stavbu komínu s revizním technikem v předstihu před samotnou realizací.